Distinksjoner

Beskrivelse med varenr

 

Epaletter, crusiekaptein, S-4 spesial 07-01  
Epaletter, kaptein, S-4 07-02 Epaletter cruisekaptein S-4
Epaletter, overstyrmann S-3 07-03 Epaletter, overstyrmann, S-3
Epaletter, sikkerhetsoffiser S- 2 1/2     07-04

ikke foto

Epaletter, førstestyrmann S-2 07-05

Epaletter, førstestyrmann, S-2

Epaletter, annenstyrmann S-1 07-06 Epaletter,annenstyrmann, S-1
Epaletter, maskinsjef M-4 07-07 Epaletter, maskinsjef, M-4
Epaletter, førstemaskinist M-3 07-08 Epaletter, førstemaskinist,M-3
Epaletter, annenmaskinist M-2 07-09 Epaletter,annenmaskinist, M-2
Epaletter, tredjemaskinist M-1 07-10 Epaletter, tredjemaskinist, M-1
Epaletter, sjefselektriker E-3 07-11 Epaletter, sjefelektriker, E-3
Epaletter, elektriker E-2 07-12 Epaletter, elektriker, E-2
Epaletter, elektriker E-1 07-13 Epaletter,elektriker, E-1
Epaletter, frysemaskinist F-3 07-14 ikke foto
Epaletter, frysemaskinist F-2 07-15 Epaletter, frysemaskinist, F-2
Epaletter, frysemaskinist F-1 07-16 ikke foto
Epaletter, telegrafist T-3 07-17 Epaletter, telegrafist, T-3
Epaletter, telegrafist T-2 07-18 Epaletter, telegrafist T-2
Epaletter, telegrafist T-1 07-19 Epaletter, telegrafist T-1
Epaletter, stuert K-4 07-20 ikke foto
Epaletter, stuert K-3 07-21 ikke foto
Epaletter, stuert K-2 07-22 ikke foto
Epaletter, stuert K-1 07-23 ikke foto
Epaletter, gullstripe G-4 07-24 ikke foto
Epaletter, gullstripe G-3 07-25 ikke foto
Epaletter, gullstripe G-2 07-26 ikke foto
Epaletter, gullstripe G-1 07-27 ikke foto
Epaletter, doktor 07-28 ikke foto
Epaletter, sykepleier 07-29 ikke foto

 

 

Beskrivelse med varenr

 

Hylser crusiekaptein, s-4 spesial 08-01 ikke foto
Hylser, kaptein S-4 08-02 Hylser kaptein S-4
Hylser, overstyrmann S-3 08-03 Hylser overstyrmann S-3
Hylser sikkerhetsoffiser S- 2 1/2 08-04 ikke foto
Hylser førstestyrmann S-2 08-05 Hylser overstyrmann S-2
Hylser annenstyrmann S-1 08-06 Hylser annenstyrmann S-1
Hylser maskinsjef M-4 08-07 Hylser maskinsjef M-4
Hylser førstemaskinist M-3 08-08 Hylserførstemaskinist M-3
Hylser annenmaskinist M-2 08-09 Hylser annenmaskinist M-2
Hylser tredjemaskinist M-1 08-10 Hylser tredjemaskinist M-1
Hylser sjefselektriker E-3 08-11 ikke foto
Hylser elektriker E-2 08-12 ikke foto
Hylser elektriker E-1 08-13 ikke foto
Hylser frysemaskinist F-3 08-14 ikke foto
Hylser frysemaskinist F-2 08-15 ikke foto
Hylser frysemaskinist F-1 08-16 ikke foto
Hylser telegrafist T-3 08-17 ikke foto
Hylser telegrafist T-2 08-18 ikke foto
Hylser telegrafist T-1 08-19 ikke foto
Hylser stuert K-4 08-20 ikke foto
Hylser stuert K-3 08-21 ikke foto
Hylser stuert K-2 08-22 ikke foto
Hylser stuert K-1 08-23 ikke foto
Hylser gullstripe G-4 08-24 ikke foto
Hylser gullstripe G-3 08-25 ikke foto
Hylser gullstripe G-2 08-26 ikke foto
Hylser gullstripe G-1 08-27 ikke foto
Hylser doktor 08-28 ikke foto
Hylser sykepleier 08-29 ikke foto